Rekruttering af virksomheder – vi søger nu virksomheder til 2. runde 2022

Er du en mellemstor produktionsvirksomhed, som har lyst til at arbejde med identifikation og adressering af sårbarheder i din supply chain med henblik på at oparbejde en markant større resiliens til at kunne håndtere fremtidige forstyrrelser som f.eks. pandemier, naturkatastrofer, cyberangreb mv.? Så kan du nu ansøge om at blive én af de 2×10 casevirksomheder, der har mulighed for at deltage i projektet Supply Chain Resilience i et SMV-perspektiv.

Forløbet for virksomheder – 2. runde

Vi er nu i proces med at finde 10 virksomheder, der skal deltage i anden runde i efteråret 2022. Der vil være en fælles opstartsworkshop for alle de deltagende virksomheder. Herefter vil der være individuelle forløb i virksomhederne. Fire dage i alt.

De individuelle forløb handler om at

  1. forstå egen forsyningskæde og kortlægge mulige sårbarheder.
  2. undersøge forebyggelse af forstyrrelser: Hvor og hvordan?
  3. mitigere: Hvordan kan virksomheden mindske de mulige skader ved forstyrrelser?
  4. genoprette: Sådan kan virksomheden komme tilbage til udgangspunktet eller til et niveau, der er ’bedre’ end udgangspunktet efter en forstyrrelse.

FarmDroid er en mindre vækstvirksomhed, og vi mærker for alvor vigtigheden af de menneskelige ressourcer. Forløbet i projektet har sikret et stærkt og alignet tværfunktionelt fokus i virksomheden, som har gjort, at vi nu er opmærksomme på vigtigheden af at prioritere de knappe ressourcer til opgaver indenfor supply chain resilience, da leveringsdygtighed er fundamentet for fremtidig indtjening,
René Jannick Jørgensen, CEO, FarmDroid ApS.

Alle danske smv’er kan ansøge

Projektet har fokus på både kriseramte, kriseimmune og kriseudnyttere og deres sammensætning i forhold til forskellige typer forstyrrelser. Selvom en virksomhed er påvirket negativt, positivt eller slet ikke af f.eks. Covid-19, er det ikke ensbetydende med, at virksomheden vil komme ud af fremtidige kriser eller forstyrrelser på samme måde. Det afhænger dels af typen af forstyrrelse, dels af virksomhedens parathed og modstandsdygtighed i forhold til at kunne håndtere forstyrrelsen. Altså virksomhedens resiliens. Det vil derfor være relevant for alle mellemstore produktionsvirksomheder at deltage i projektet.

Kontakt og ansøg

Kontakt Jan Stentoft for mere information om projektet og om, hvordan du ansøger om at deltage på stentoft@sam.sdu.dk eller tlf. 2088 7191.