Rekruttering af virksomheder

Er du en mellemstor produktionsvirksomhed, som har lyst til at arbejde med identifikation og adressering af sårbarheder i din supply chain med henblik på at oparbejde en markant større resiliens til at kunne håndtere fremtidige forstyrrelser som f.eks. pandemier, naturkatastrofer, cyberangreb mv.? Så kan du nu ansøge om at blive én af de 2×10 casevirksomheder, der har mulighed for at deltage i projektet Supply Chain Resilience i et SMV-perspektiv.

Forløbet for virksomheder

De første 10 virksomheder deltager fra september 2021 til februar 2022 startende med en fælles workshop. Herefter vil der være individuelle forløb fire dage i alt, i virksomhederne.

De individuelle forløb handler om at

  1. forstå egen forsyningskæde og kortlægge mulige sårbarheder.
  2. undersøge forebyggelse af forstyrrelser: Hvor og hvordan?
  3. mitigere: Hvordan kan virksomheden mindske de mulige skader ved forstyrrelser?
  4. genoprette: Sådan kan virksomheden komme tilbage til udgangspunktet eller til et niveau, der er ’bedre’ end udgangspunktet efter en forstyrrelse.

Alle kan være med

Projektet har fokus på både kriseramte, kriseimmune og kriseudnyttere og deres sammensætning i forhold til forskellige typer forstyrrelser. Selvom en virksomhed er påvirket negativt, positivt eller slet ikke af f.eks. Covid-19, er det ikke ensbetydende med, at virksomheden vil komme ud af fremtidige kriser eller forstyrrelser på samme måde. Det afhænger dels af typen af forstyrrelse, dels af virksomhedens parathed og modstandsdygtighed i forhold til at kunne håndtere forstyrrelsen. Altså virksomhedens resiliens. Det vil derfor være relevant for alle mellemstore produktionsvirksomheder at deltage i projektet.

Kontakt og ansøg

Kontakt Jan Stentoft for mere information om projektet og om, hvordan du ansøger om at deltager på stentoft@sam.sdu.dk eller tlf. 2088 7191.