Virksomheder

Se et kort klip, hvor produktionschef Jonas Andreasen fra KVM Genvex fortæller, hvorfor de har deltaget i projektet, at hvad de bl.a. har fået ud af det.

Projektet har rekrutteret 20 mellemstore produktionsvirksomheder, som har haft lyst til at arbejde med identifikation og adressering af sårbarheder i deres supply chain med henblik på at oparbejde en markant større resiliens til at kunne håndtere fremtidige forstyrrelser som f.eks. pandemier, naturkatastrofer, cyberangreb mv.

De individuelle forløb for virksomhederne

  1. Forstå egen forsyningskæde og kortlægge mulige sårbarheder.
  2. Undersøge forebyggelse af forstyrrelser: Hvor og hvordan?
  3. Mitigere: Hvordan kan virksomheden mindske de mulige skader ved forstyrrelser?
  4. Genoprette: Sådan kan virksomheden komme tilbage til udgangspunktet eller til et niveau, der er ’bedre’ end udgangspunktet efter en forstyrrelse.

FarmDroid er en mindre vækstvirksomhed, og vi mærker for alvor vigtigheden af de menneskelige ressourcer. Forløbet i projektet har sikret et stærkt og alignet tværfunktionelt fokus i virksomheden, som har gjort, at vi nu er opmærksomme på vigtigheden af at prioritere de knappe ressourcer til opgaver indenfor supply chain resilience, da leveringsdygtighed er fundamentet for fremtidig indtjening,
René Jannick Jørgensen, CEO, FarmDroid ApS.

Hvem er det relevant for?

Projektet har fokus på både kriseramte, kriseimmune og kriseudnyttere og deres sammensætning i forhold til forskellige typer forstyrrelser. Selvom en virksomhed er påvirket negativt, positivt eller slet ikke af f.eks. Covid-19, er det ikke ensbetydende med, at virksomheden vil komme ud af fremtidige kriser eller forstyrrelser på samme måde. Det afhænger dels af typen af forstyrrelse, dels af virksomhedens parathed og modstandsdygtighed i forhold til at kunne håndtere forstyrrelsen. Altså virksomhedens resiliens. Det vil derfor være relevant for alle mellemstore produktionsvirksomheder at gennemløbe processen.