Farmdroid

FarmDroid, beliggende i vejen, udvikler og producerer selvkørende markrobotter. Robotten er verdens eneste fuldautomatiske robot, der kan udføre både såning og mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Teknologien er baseret på højpræcisions GPS, hvor robotten fra såningen kender placeringen af alle frø i marken. FarmDroid hjælper landmænd og planteavlere med at reducere omkostninger til såning og renholdelse af afgrøder samtidig med, at det gøres CO2 neutralt og økologisk.

Virksomheden ejes primært af stifterne Jens og Kristian Warming med robotpioner Esben Østergaard som investor. Virksomheden er stiftet i foråret 2018 og er vokset siden begyndelsen. I efteråret 2021 beskæftiges 20 funktionærer og op til 10 montører i produktionssæsonerne.

Produktionen foregår i virksomhedens lokaler i Vejen. Hovedsageligt består produktionen i montage af komponentmontage, konfiguration og kvalitetssikring. Stål og elektronik til robotterne produceres af både lokale og globale underleverandører.

Robotterne sælges gennem et distributørnetværk, som i dag dækker en stor del af Europa samt Canada. I 2021 eksporteres over 80% af robotterne, og det forventes, at eksportandelen kun bliver større i fremtiden, da virksomhedens strategi er fokuseret på global ekspansion.

Læs mere på https://farmdroid.dk/

FarmDroid er en mindre vækstvirksomhed, og vi mærker for alvor vigtigheden af de menneskelige ressourcer. Forløbet i projektet har sikret et stærkt og alignet tværfunktionelt fokus i virksomheden, som har gjort, at vi nu er opmærksomme på vigtigheden af at prioritere de knappe ressourcer til opgaver indenfor supply chain resilience, da leveringsdygtighed er fundamentet for fremtidig indtjening,
René Jannick Jørgensen, CEO, FarmDroid ApS.